Actie handhygiëne 2014 - OLV ziekenhuis Aalst

  • Release van een eigen sensibilisatiefilm rond handhygiëne:

Twee van onze enthousiaste referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne, Liesbet De Block en Sofie Browaeys, hebben - met de steun van hun hoofdverpleegkundige Els Van Laer - een sensibilisatiefilm gemaakt waarin de 5 indicaties voor handhygiëne in beeld worden gebracht door de verschillende beroepsgroepen werkzaam in het ziekenhuis. Het resultaat mag er wezen: een toffe film voor, door en met OLV-medewerkers (en enkele jonge filmsterren van eigen bodem)!

  • Ingebruikname van SureWash

Om de techniek van handhygiëne te optimaliseren, werd op 5/5/2014 de SureWash in gebruik genomen. Dit toestel laat gezondheidswerkers toe om de techniek van de hygiënische handontsmetting zelfstandig in te oefenen en te evalueren. Het toestel zal de komende maanden een traject afleggen langsheen de verschillende eenheden van het ziekenhuis om zoveel mogelijk OLV-medewerkers te bereiken.

Via een affiche in de inkomhal van het ziekenhuis (campus Aalst, Asse en Ninove) werd de website onder de aandacht gebracht van bezoekers en patiënten. Tevens werden flyers ter beschikking gesteld aan de inschrijving- en onthaalbalies.

  • Sfeerbeeld